آموزش نوازندگی کیبوردپاسخ به نیاز هنرجویان یا نوازندگان سازهایی به غیر از کیبورد که می خواهند مقدمات آموزش نوازندگی کیبورد را فرا کیرند.

مارس 28, 2017

آموزش نوازندگی کیبورد-قسمت سوم-شماره گذاری انگشتان

شماره گذاری انگشتان شماره گذاری انگشتان دو دست مطابق شکل زیر می باشد: دست راست برای نواختن ملودی بکار می رود. دست چپ برای همراهی بکار […]
فوریه 22, 2014

آموزش نوازندگی کیبورد-قسمت دوم-خطوط حامل

خطوط حامل نتها که الفبای موسیقی هستند بر روی پنج خط موازی بنام خطوط حامل نوشته می شوند. خط حامل از پایین شماره گذاری میشوند پایین ترین […]
فوریه 21, 2014

آموزش نوازندگی کیبورد-قسمت اول-تقسیم بندی کیبورد

تقسیم بندی کیبورد   :کیبورد شما چیزی شبیه به شکل روبروست تقسیم بندی کیبورد به این صورت است که سمت چپ کیبورد برای همراهی بکار گرفته می شود. […]