نمایش همه

آموزش نوازندگی کیبورد-قسمت پنجم-میزان و کسر میزان

میزان و کسر میزان

میزان و کسر میزان

هر قطعۀ موسیقی به قسمتهای کوچکتربه نام میزان تقسیم می شود که گروهی از ضربها را در خود جای می دهد .

این تقسیم بندی به وسیلۀ خطوطی عمودی به نام خط میزان مشخص میشود.

تعداد و نوع ضربها در هر میزان را با عددی کسری به نام کسر میزان نشان می دهند.

 

انواع میزان

میزان چهار گونه است ولی در اینجا ما با دو گونۀ آن آشنا می شویم.

۱-  میزان دوتایی : هر دورۀ آن شامل ۲ یا ۴  یا ۸  یا …  ضرب می باشد.

۲- میزان سه تایی: : هر دورۀ آن شامل  ۳ ضرب می باشد. در هر میزان سه تایی ،  ۳ سفید یا سیاه جای می گیرد.

نکته : نوع میزان توسط کسر میزان در اول هر قطعه قبل از نتها نشان داده می شود.

نکته : در سه کسر بالا هرضرب معادل یک سیاه می باشد.

*تمرین چهارم : در شکل نغمۀ یک (قسمت چهارم) با فرض اینکه کسر میزان ۴/۴ است خطهای میزان را مشخص کنید .

نغمۀ دوم–  تمرینهای اجرایی برای دست راست.

هر انگشت باید درست در لحظه ایی برداشته شود که انگشت بعدی ضربه را می زند . حرکت انگشتان باید یکنواخت ، مطمئن ودر آغاز آهسته باشد.

ضربه نباید خیلی قوی باشد ، که در نتیجه دست وانگشتان به کشیدگی و سختی عضلات دچار نشود ،در غیر این صورت اجرای ضربه ها دشوار می شود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *