مطالب آموزشی

آخرین مطالب آموزشی سایت را در اینجا مشاهده کنید
مارس 31, 2017

آموزش نوازندگی کیبورد-قسمت پنجم-میزان و کسر میزان

میزان و کسر میزان میزان و کسر میزان هر قطعۀ موسیقی به قسمتهای کوچکتربه نام میزان تقسیم می شود که گروهی از ضربها را در خود […]