مطالب آموزشی

آخرین مطالب آموزشی سایت را در اینجا مشاهده کنید
آوریل 2, 2017

آموزش نوازندگی کیبورد-قسمت هفتم-نت چنگ

نت چنگ آهنگهایی هستند که در آنها به حرکت سریعتر نت (سریعتر از نت سیاه) نیاز داریم در اینجاست ضرورت تقسیم نتهای سیاه پیش می آید […]