مطالب آموزشی

آخرین مطالب آموزشی سایت را در اینجا مشاهده کنید
آوریل 1, 2017

آموزش نوازندگی کیبورد-قسمت ششم-میزان ۳/۴ و نت سفید نقطه دار

میزان ۳/۴  و نت سفید نقطه دار میزان  ۳/۴  یا سه ضربی به ما می گوید که در هر میزان سه ضرب به شکل نت سیاه […]