مطالب آموزشی

آخرین مطالب آموزشی سایت را در اینجا مشاهده کنید
آوریل 3, 2017

آموزش نوازندگی کیبورد-قسمت هشتم-سکوت

سکوت در طی یک آهنگ گاه لازم میشود که موسیقی لحظه ای ساکت شود. به عبارتی در آن لحظه سکوت برقرار شود . نیز هرگاه صداهای یک […]