مطالب آموزشی

آخرین مطالب آموزشی سایت را در اینجا مشاهده کنید
آوریل 5, 2017

آموزش نوازندگی کیبورد-قسمت نهم -میزان ۶/۸ و سیاه نقطه دار

میزان ۶/۸  و سیاه نقطه دار میزان ۶/۸ به ما میگوید که در هر میزان شش ضرب باید بشماریم و نتی که باید در هر ضرب […]