مطالب آموزشی

آخرین مطالب آموزشی سایت را در اینجا مشاهده کنید
آوریل 6, 2017

آموزش نوازندگی کیبورد-قسمت دهم -نشانه های تغییر دهنده نت

نشانه های تغییر دهنده نت نشانه های تغییر دهنده نت در موسیقی نشانه هایی وجود دارد که اگر در جلوی هر نتی قرار گیرد باعث زیر یا […]
آوریل 5, 2017

آموزش نوازندگی کیبورد-قسمت نهم -میزان ۶/۸ و سیاه نقطه دار

میزان ۶/۸  و سیاه نقطه دار میزان ۶/۸ به ما میگوید که در هر میزان شش ضرب باید بشماریم و نتی که باید در هر ضرب […]
آوریل 3, 2017

آموزش نوازندگی کیبورد-قسمت هشتم-سکوت

سکوت در طی یک آهنگ گاه لازم میشود که موسیقی لحظه ای ساکت شود. به عبارتی در آن لحظه سکوت برقرار شود . نیز هرگاه صداهای یک […]
آوریل 2, 2017

آموزش نوازندگی کیبورد-قسمت هفتم-نت چنگ

نت چنگ آهنگهایی هستند که در آنها به حرکت سریعتر نت (سریعتر از نت سیاه) نیاز داریم در اینجاست ضرورت تقسیم نتهای سیاه پیش می آید […]
آوریل 1, 2017

آموزش نوازندگی کیبورد-قسمت ششم-میزان ۳/۴ و نت سفید نقطه دار

میزان ۳/۴  و نت سفید نقطه دار میزان  ۳/۴  یا سه ضربی به ما می گوید که در هر میزان سه ضرب به شکل نت سیاه […]
مارس 31, 2017

آموزش نوازندگی کیبورد-قسمت پنجم-میزان و کسر میزان

میزان و کسر میزان میزان و کسر میزان هر قطعۀ موسیقی به قسمتهای کوچکتربه نام میزان تقسیم می شود که گروهی از ضربها را در خود […]