نمایش همه

اکولایزر در نیوئندو

اکولایزر یک فیلتر وکنترل کنندۀ پیچیدۀ تن صداست که ولوم فرکانسهای معینی از صدا راتغییر می دهد و توسط آن می توان محدوده های مورد نظر از دامنۀ فرکانس صدا را تقویت،ضعیف ویا حذف کرد.


دانلود آموش به صورت فایل pdf

 

 

 

دیدگاه ها بسته شده است